Karar aşamanız sırasında ve Türkiye’den çıkıştan dönüşe kadar süreç, yöntemler ve maliyetler olmak üzere tüm aşamalar hakkında doğru ve tam bilgilendirme.